Hoe, wanneer en bij wie is het onderzoek uitgevoerd?

In het najaar van 2011 zijn vrouwen tussen de 18 en 65 jaar en die in het BIG register een registratie als verpleegkundige hadden, uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deelnemers vulden een deelnemersverklaring en een vragenlijst in op internet. De mogelijkheid tot deelname sloot op 1 februari 2012. Maar liefst 60.000 vrouwen doen mee met het onderzoek, een fantastisch resultaat!

De Nightingale Studie is een zogenaamd prospectief cohort onderzoek. Dat betekent dat, na toestemming, deelnemers (‘het cohort’) in de toekomst zullen worden gevolgd via koppelingen met een aantal landelijke ziekteregistraties. Op deze manier kunnen we nagaan of op de lange termijn bepaalde ziektes en gezondheidsproblemen na blootstellingen in de werk- en leefomgeving vaker voorkomen. Informatie over de voortgang en resultaten van het onderzoek is hier te vinden. Het is ook mogelijk dat nog aanvullende informatie van deelnemers verzameld zal worden via een additionele vragenlijst. Denk dan bijvoorbeeld aan het uitvragen van details over het werken met cytostatica. Meer informatie over onze onderzoeksplannen is hier te vinden.

Deelnemers konden tevens kiezen of zij óók mee willen doen aan een deelonderzoek naar de effecten van enerzijds genetische gevoeligheid en anderzijds mobiele telefoon gebruik. Ongeveer de helft van de deelnemers doet mee aan deze deelonderzoeken. Meer informatie over deze deelonderzoeken is hier te vinden.

De Nightingale Studie wordt uitgevoerd door het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. De overkoepelende beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) ondersteunt het onderzoek.

 

Disclaimer Lettergrootte 8 Lettergrootte 8 Lettergrootte 8