Publicaties

De Nightingale Studie is een zogenaamd prospectief cohort onderzoek. Dat wil zeggen: een langlopend onderzoek waarbij we deelnemers in de toekomst zullen volgen via koppelingen met een aantal landelijke ziekteregistraties. Op deze manier kunnen we nagaan of op de lange termijn bepaalde ziektes en gezondheidsproblemen na blootstellingen in de werk- en leefomgeving vaker voorkomen. De werving van deelnemers vond plaats in het najaar van 2011. De eerste resultaten zullen, zoals gebruikelijk in dit type onderzoek, wel enkele jaren op zich laten wachten. Zodra wij nieuwe bevindingen hebben gedaan, zullen wij deze publiceren op deze website. Dat kan pas op het moment dat de resultaten in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd, omdat dan wetenschappelijke toetsing heeft plaatsgevonden. Wij zullen de resultaten ook, voor zover mogelijk, openbaar maken via vakbladen voor verpleegkundigen en beleidsmakers.

Pijpe A, Slottje P, van Pelt C, Stehmann F, Kromhout H, van Leeuwen FE, Vermeulen RC, Rookus MA. The Nightingale study: rationale, study design and baseline characteristics of a prospective cohort study on shift work and breast cancer risk among nurses. BMC Cancer. 2014 Jan 29;14:47.

Disclaimer Lettergrootte 8 Lettergrootte 8 Lettergrootte 8