Hoe lang duurt het onderzoek?
In 2011 zijn we gestart met de Nightingale Studie. Regelmatig vragen deelnemers ons of de resultaten van de studie (naar de eventuele relatie tussen borstkanker en nachtwerk) al bekend zijn. De eerste resultaten zullen op zijn vroegst in 2019 bekend zijn. Waarom duurt het zo lang? We zullen u uitleggen waarom. Gedegen wetenschappelijk onderzoek vereist een lange adem. Omdat borstkanker een lange tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, kan de vraag of er een verband bestaat tussen nachtwerk en borstkanker pas over enkele jaren worden bekeken. Het Nightingale onderzoek is een zogenaamd prospectief cohort onderzoek. Het kenmerk van dit type onderzoek is dat de deelnemer bij de start vrij van ziekte is, en dat gedurende het onderzoek de blootstelling en de ontwikkeling van de ziekte gevolgd worden. Met een cohortonderzoek worden mensen herhaaldelijk gemeten, bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten, vaak met één of meerdere tussenliggende jaren, zodat langzaam ontwikkelende gezondheidsproblemen en ziekten kunnen worden opgespoord. We kijken naar verschillen in de snelheid waarmee, of de mate waarin, een ziekte zich ontwikkelt. Een cohort onderzoek kan daarom tientallen jaren duren, ook omdat er in die tijd nogal wat deelnemers uit kunnen vallen en omdat er bij zeldzame ziekten een groot aantal deelnemers nodig is. Het Nightingale onderzoek wordt waardevoller naarmate we de hele groep langer kunnen volgen, en we een goed beeld krijgen van de effecten van bepaalde blootstellingen op de gezondheid op de lange termijn. We hebben van de medisch ethische commissie toestemming gekregen om de deelnemers in elk geval tot 25 jaar na deelname te volgen. Daarna moet opnieuw toestemming worden gevraagd. Het volgen van deelnemers gaat grotendeels door middel van vergelijkingen met landelijke ziekteregistraties.

Wanneer zullen er resultaten bekend zijn?
Wetenschappelijk onderzoek vraagt ook om wetenschappelijke toetsing. Daarom is het nodig om het gaandeweg het onderzoek bevindingen te publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Als men weet dat het allerlaatste stukje van een onderzoek, namelijk het publiceren van de resultaten, al een jaar in beslag kan nemen, dan wordt al duidelijker waarom onderzoek over het algemeen lang kan duren.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
De eerste vergelijking met ziekteregistraties zal in 2017 plaatsvinden. In de tussentijd zijn we bezig met het controleren of alle bestanden en gegevens goed binnen zijn gekomen. Daarna volgen vele kwaliteitscontroles, bijvoorbeeld op missende, vreemde of inconsistente waarden. Het is belangrijk om dit heel secuur te doen omdat dat de kwaliteit van de data en uiteindelijk het resultaat van het onderzoek ten goede komt. In 2017 zullen we ook de deelnemers opnieuw uitnodigen om een vragenlijst in te vullen. Het tijdpad van de Nightingale studie ziet in grote lijnen als volgt uit:

Disclaimer Lettergrootte 8 Lettergrootte 8 Lettergrootte 8