Wat gaan jullie doen met mijn teennagels?
Zo’n 40% van de deelnemers aan de Nightingale studie heeft in 2012 teennagels ingestuurd; dat zijn zo’n 24.000 zakjes! Uit teennagels kan kan erfelijk materiaal (DNA) geïsoleerd en geanalyseerd worden, waarin de verschillen in klokgenen kunnen worden bepaald. Verschillen in klokgenen bepalen mogelijk of iemand een ochtendmens of avondmens is, of iemand goed of slecht tegen nachtwerk kan. Daarmee samenhangend heeft iemand mogelijk een kleiner of groter risico op bepaalde ziekten door de combinatie met nachtwerk. Nadat we de zakjes met teennagels ontvingen zijn we druk bezig geweest deze te registreren en sorteren. In 2013 hebben 2 analisten in het lab DNA geïsoleerd uit een deel van de 24.000 zakjes. Het DNA ligt nu ingevroren om op een later moment de analyses naar klokgenen te kunnen doen. Deze analyses vinden in een latere fase van het onderzoek plaats. Omdat het daarbij gaat om niet direct klinisch toepasbaar DNA onderzoek (maar experimenteel/oriënterend) en we alle gegevens op groepsniveau analyseren, krijgen deelnemers geen persoonlijke uitslag van het DNA onderzoek. Al het nieuws over de voortgang en resultaten van het onderzoek wordt via de website en via nieuwsbrieven naar buiten gebracht.

Wat houdt het deelonderzoek naar genetische gevoeligheid in?
Mocht er inderdaad een verband tussen blootstellingen en ziekte worden gevonden, dan is het belangrijk te weten wie een verhoogd risico loopt. Een verhoogd risico kan mede komen door een bepaalde genetische gevoeligheid. Het voorbeeld van nachtwerk: als uit ons onderzoek blijkt dat bij vrouwen die nachtwerk doen vaker bepaalde aandoeningen voorkomen dan bij vrouwen die geen nachtwerk of weinig nachtwerk doen, dan kunnen wij met behulp van genetische informatie kijken of erfelijke aanleg (bv. bepaalde varianten van de zgn. 'klokgenen') hier mogelijk een rol bij spelen.

Disclaimer Lettergrootte 8 Lettergrootte 8 Lettergrootte 8