Waarom een nieuwe vragenlijst (2017)?
Voor het onderzoek is het zeer belangrijk om te weten of er sinds 2012 veranderingen zijn in uw gezondheid, leefstijl, werk en leefomgeving. Ook vragen we deze keer naar nieuwe factoren, zoals uw dag-nacht ritme. Met deze vragenlijst proberen we een beeld te krijgen van de gebruikelijke beroepsblootstellingen van verpleegkundigen waar u sinds de eerste vragenlijst in 2012 mee te maken heeft gehad. De meeste vragen gaan dus over de afgelopen paar jaar. De vragen gaan niet alleen over onderwerpen die te maken hebben met nachtwerk en borstkanker, maar ook over andere blootstellingen waar verpleegkundigen mee te maken krijgen bij de uitoefening van hun beroep. U kunt hierbij o.a. denken aan chemische stoffen, (elektromagnetische) straling en mobiele telefonie. De beroepsblootstellingen vragen we ook na in uw privé omgeving omdat deze samen de totale blootstelling vormen.

Ook indien u niet meer werkzaam bent als verpleegkundige (vanwege een verandering in werksituatie of pensionering) is uw vragenlijst voor ons zeer waardevol. Ons onderzoek richt zich bijvoorbeeld op een vergelijking tussen personen die wel of niet nachtdiensten hebben gewerkt. Daarbij kijken we niet zozeer naar de werksituatie, maar wel naar de diensten die personen hebben gewerkt. Deelnemers die al jaren geen nachtdiensten meer werken vormen daarbij een belangrijke vergelijkingsgroep.

Disclaimer Lettergrootte 8 Lettergrootte 8 Lettergrootte 8