Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Veel van het onderzoek dat uitgevoerd wordt onder verpleegkundigen gaat over het uitvoeren van hun werk, de regelgeving daarbij en patiëntveiligheid. De Nightingale Studie richt zich op de gezondheid van vrouwelijke verpleegkundigen én voormalig verpleegkundigen zelf.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de mogelijke relaties tussen blootstellingen in de werk- en leefomgeving en de gezondheid onder verpleegkundigen. In dit landelijke onderzoek willen wij daarom nagaan of op de lange termijn bepaalde ziekten en gezondheidsproblemen vaker, of juist minder vaak, voorkomen bij deelnemers die bepaalde blootstellingen op het werk of in de leefomgeving hebben gehad, in vergelijking tot deelnemers die zulke blootstellingen niet hebben gehad.

Uniek aan het onderzoek is dat diverse beroepsmatige blootstellingen bij (voormalig) verpleegkundigen tegelijk onderzocht worden. Samen kunnen ze namelijk een andere invloed hebben dan ieder apart. Daarbij houden we ook rekening met allerlei factoren in de privésituatie, zoals leefomgeving, gezinssituatie, leefstijl en gezondheid, die een eventueel gevonden verband mogelijk zouden kunnen verklaren.

Voorbeelden van ziekten en gezondheidsproblemen die in deze studie onderzocht worden zijn kanker, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen. Voorbeelden van werkgerelateerde blootstellingen zijn: nachtwerk en werken met bepaalde medicijnen of apparatuur (bijv. cytostatica, MRI of Röntgen apparatuur). Bij blootstellingen in de leefomgeving kunt u denken aan leefstijl, kwaliteit van de woonomgeving en het gebruik van communicatiemiddelen (zoals mobiele telefoons).

Disclaimer Lettergrootte 8 Lettergrootte 8 Lettergrootte 8