Nightingale Studie

Doel

Het doel van de Nightingale Studie is om de lange termijn gezondheidsrisico’s van het beroep in kaart te brengen. Een groot deel van het onderzoek dat uitgevoerd wordt onder verpleegkundigen gaat over het uitvoeren van hun werk, de daarbij horende regelgeving en patiëntveiligheid. De Nightingale Studie richt zich juist op de gezondheid van (voormalig) vrouwelijke verpleegkundigen zelf.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de mogelijke relaties tussen blootstellingen in de werk- en leefomgeving en de gezondheid onder verpleegkundigen. In dit landelijke onderzoek willen de onderzoekers daarom nagaan of op de lange termijn bepaalde ziekten en gezondheidsproblemen vaker, of juist minder vaak, voorkomen bij deelnemers die bepaalde blootstellingen op het werk of in de leefomgeving hebben gehad, in vergelijking tot deelnemers die zulke blootstellingen niet hebben gehad.

Interactie tussen factoren

Uniek aan dit onderzoek is dat diverse beroepsmatige blootstellingen bij (voormalig) verpleegkundigen tegelijk onderzocht worden. De verschillende factoren kunnen samen en in interactie met elkaar namelijk een andere invloed hebben dan ieder afzonderlijk. Daarbij houden de onderzoekers ook rekening met allerlei factoren in de privésituatie, zoals leefomgeving, gezinssituatie, leefstijl en gezondheid, die een eventueel gevonden verband kunnen verklaren.

Voorbeelden van ziekten en gezondheidsproblemen die in deze studie onderzocht worden zijn kanker, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen. Voorbeelden van werkgerelateerde blootstellingen zijn: nachtwerk en werken met bepaalde medicijnen of apparatuur (bijv. cytostatica, MRI of Röntgen apparatuur). Bij blootstellingen in de leefomgeving kunt u denken aan leefstijl, kwaliteit van de woonomgeving en het gebruik van communicatiemiddelen (zoals mobiele telefoons).