Nightingale Studie

Looptijd van de studie

De Nightingale Studie is een zogenaamd prospectief cohort onderzoek. Dat wil zeggen: een langlopend onderzoek waarbij deelnemers gedurende een lange periode worden gevolgd via koppelingen met een aantal landelijke ziekteregistraties. Op deze manier kunnen we nagaan of op de lange termijn bepaalde ziektes en gezondheidsproblemen na blootstellingen in de werk- en leefomgeving vaker voorkomen.

Eerste ronde: najaar 2011

De Nightingale Studie startte in het najaar van 2011. Vrouwen die in het BIG register een registratie als verpleegkundige hadden en tussen de 18 en 65 jaar oud waren, kregen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal vulden 59.947 verpleegkundigen een online vragenlijst in over hun nachtwerk, ongeveer een derde van het totale aantal vrouwelijke (voormalig) verpleegkundigen in Nederland. Van deze vrouwen doneerden 23.439 ook afgeknipte teennagels voor genetische analyses.

Tweede ronde: zomer 2017

In 2017 ontvingen de deelnemers een nieuwe vragenlijst. Het doel van dit vervolgonderzoek is om veranderingen in de gezondheid, leefstijl, werk en leefomgeving van de deelnemers in kaart te brengen die sinds 2012 zijn opgetreden. Ook werden nieuwe vragen gesteld, onder meer naar het natuurlijke dag-nachtritme van deelnemers. 

Vergelijking met de Nederlands Kanker Registratie: najaar 2021

In 2021, tien jaar na de start van de studie, hebben we een vergelijking gemaakt met de Nederlandse Kanker Registratie. In die tien jaar tijd hebben 3.768 deelnemers voor het eerst de diagnose kanker gekregen, waarvan 1.546 borstkanker en 321 darmkanker. Deze uitkomsten worden momenteel onderzocht in één van onze deelstudies.

Derde ronde: voorjaar 2024

De gemiddelde leeftijd van Nightingale deelnemers is nu (in 2023) 58 jaar. Veel deelnemers zullen de komende jaren stoppen met werken. Ook deze nieuwe levensfase is voor ons onderzoek zeer relevant.

Recent zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe vragenlijst. In het voorjaar van 2024 zullen alle deelnemers per post een uitnodiging ontvangen om de nieuwe vragenlijst in te vullen. Alle deelnemers van de studie zullen worden uitgenodigd, ook vrouwen die al (geruime tijd) met pensioen zijn, of niet meer werkzaam zijn als verpleegkundige.

Omdat sommige aandoeningen (zoals kanker) zich pas na een lange tijd ontwikkelen, is het extra belangrijk dat we alle deelnemers in beeld houden. Zo kunnen we gegevens over uw werkzame leven relateren aan ziekte, nu en in de toekomst.

Omdat de Nightingale Studie een prospectief cohort onderzoek is, kunnen deelnemers na toestemming  worden gevolgd via koppelingen met een aantal landelijke ziekteregistraties. Op deze manier kunnen de onderzoekers nagaan of op de lange termijn bepaalde ziektes en gezondheidsproblemen na blootstellingen in de werk- en leefomgeving vaker voorkomen.