Nightingale Studie

Deelstudies

KWF project

In 2020 is een nieuw onderzoeksproject van start gegaan binnen de Nightingale Studie, gefinancierd door het KWF. Hierin zullen we met behulp van de eerdere vragenlijstgegevens uitzoeken of een verstoring van het circadiane ritme (door nachtwerk en andere wisseldiensten) op de lange termijn een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van hormoongevoelige tumoren zoals borstkanker, darmkanker en melanoom. Een verlaging van het ‘slaaphormoon’ melatonine zou hierbij een rol kunnen spelen.

Betrokken onderzoekers

Linske de Bruijn werkt sinds 2021 als promovenda aan de Nightingale studie. Zij onderzoekt of de langdurige verstoring van het dag-nachtritme, die veel verpleegkundigen ondervinden, een risicofactor kan zijn voor het krijgen van darm- en huidkanker.

Henriette van Duijne werkt sinds 2021 als onderzoeker bij het Nederlands Kanker Instituut en doet binnen de Nightingale Studie onder andere onderzoek naar de relatie tussen nachtwerk en gewicht.

NEST-NL

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zullen in aanvulling op de Nightingale Studie een kortdurend onderzoek uitvoeren onder verpleegkundigen en verzorgenden, om de gezondheidseffecten van nachtwerk verder in kaart te brengen. De inzichten uit NEST-NL, zoals de onderzoeksstudie heet, helpen de onderzoekers om interventiestrategieën te ontwikkelen die in de toekomst de gezondheidseffecten van nachtwerk kunnen minimaliseren.

Het onderzoek gaat in juni van start. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? U kunt op de website van NEST-NL meer informatie vinden.