Nightingale Studie

Vragenlijst 2024

In 2024 ontvangen alle deelnemers per post een uitnodiging om de nieuwe vragenlijst in te vullen. Alle deelnemers van de studie zullen worden uitgenodigd, ook vrouwen die al (geruime tijd) met pensioen zijn, of niet meer werkzaam zijn als verpleegkundige.

Omdat sommige aandoeningen (zoals kanker) zich pas na een lange tijd ontwikkelen, is het extra belangrijk dat we alle deelnemers in beeld houden. Zo kunnen we gegevens over uw werkzame leven relateren aan ziekte, nu en in de toekomst. Een hoge respons is een belangrijke succesfactor voor langdurig onderzoek zoals de Nightingale Studie. Daarom hopen we dat ook u bereid bent om weer mee te doen!

Via onderstaande knop kunt u naar de vragenlijst (2024) gaan.

Let op: helaas ondervinden sommige deelnemers problemen wanneer ze voor de tweede keer proberen in te loggen. We zijn bekend met het probleem en proberen er alles aan te doen om het op te lossen. Het kan helpen om een privé-venster te openen en daarop in te loggen. Via deze handleiding leest u hoe u dit kunt doen. Wij raden u aan om de vragenlijst daarna in een keer in te vullen en af te sluiten. Onze excuses voor het ongemak, we begrijpen dat dit frustrerend is.

Handleiding voor het invullen van de vragenlijst

  • U kunt de vragenlijst op een tablet invullen, een smartphone gebruiken raden wij af.
  • Vul uw studienummer en wachtwoord in, deze staan in de e-mail of brief die u heeft ontvangen. Uw studienummer bestaat uit 6 cijfers. Het wachtwoord bestaat uit V1 of V2, 3 hoofdletters, 2 cijfers. De letters I en O komen niet voor en het maakt niet uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt.
  • Let op, het is mogelijk dat u nogmaals wordt gevraagd om in te loggen, dit komt door privacy overwegingen. U kunt hier dan dezelfde inloggegevens invoeren, als u op de pagina daarvoor heeft gedaan.
  • Klik na het invullen van uw studienummer en wachtwoord op de pijl onderdaan om naar de eerste vraag van de vragenlijst te gaan.
  • Vul de vragen van de vragenlijst in. Er zijn verschillende vraagtypes:

Meerdere antwoordmogelijkheden, één antwoord mogelijk: Tik het antwoord aan dat voor u passend is.

Meerdere antwoordmogelijkheden, het is mogelijk om meer dan één antwoord te geven: Tik alle antwoorden aan die voor u passend zijn.

Open vragen: Hier kunt u het antwoord invoeren dat voor u passend is.

Puntschaal: vragen met een schaal met bijvoorbeeld 5 punten, van het ene uiterste tot het andere. De uiterste waarden staan beschreven boven de schaal, u kunt door op een vakje te klikken aangeven wat voor u op deze schaal passend is.

  • Nadat u uw antwoord op een vraag ingevuld heeft, klikt u op de pijl wijzend naar rechts voor de volgende vraag.
  • U kunt naar vorige vragen bladeren om uw antwoorden terug te kijken of aan te passen door te klikken op de pijl wijzend naar links.
  • Als u op een gegeven moment wilt stoppen met invullen kunt u de pagina sluiten. De vragen die u al heeft ingevuld worden bewaard. Op een later moment kunt u dan weer verder waar u de vorige keer gebleven was door te klikken op de link. U moet dan opnieuw uw studienummer en wachtwoord invullen.
  • Als u alle vragen van de vragenlijst ingevuld heeft, ziet u de onderstaande boodschap. U kunt nu de vragenlijst afsluiten.

Het is hierna niet meer mogelijk om uw antwoorden te wijzigen. U kunt een pdf downloaden van de vragenlijst, inclusief uw antwoorden.