Nightingale Studie

Resultaten

De eerste resultaten laten, zoals gebruikelijk in dit type onderzoek, enkele jaren op zich wachten. Resultaten worden gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift en voor zover mogelijk, openbaar gemaakt via vakbladen voor verpleegkundigen en beleidsmakers.

In 2014 is een wetenschappelijke publicatie verschenen over de opzet van de Nightingale Studie. Er zijn vijf artikelen die op dit moment worden beoordeeld door mede-onderzoekers (‘peer-review’). Naar verwachting zullen deze publicaties in 2023 worden gepubliceerd.

De resultaten van de Nightingale Studie zullen onder andere inzicht geven in:

 1. De mogelijke invloed van:
  • Nachtwerk op de kans op borstkanker (en andere ziektes en gezondheidsproblemen)
  • Andere beroepsmatige blootstellingen (zoals cytostatica en werken met bepaalde elektrische apparatuur) op de gezondheid
  • Het gebruik van bepaalde communicatiemiddelen (zoals mobiele telefoons) op het werk en privé op de gezondheid
  • De leefomgeving (zoals leefstijl en de kwaliteit van de woonomgeving) op de gezondheid
 2. Het vergroten van de kennis over mogelijke biologische werkingsmechanismen, bv.: hoe komt het dat nachtwerk de kans op borstkanker beïnvloedt?
 3. De verbetering van de complexe beleidsvorming rondom onregelmatig werken en andere beroepsmatige blootstellingen in relatie tot gezondheid.

Publicatie

The Nightingale study: rationale, study design and baseline characteristics of a prospective cohort study on shift work and breast cancer risk among nurses.