Nightingale Studie

Privacy

De Nightingale Studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsing Commissie van het NKI-AVL. De regels waaraan wij ons als onderzoekers beroepsmatig houden zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Alle onderzoeksgegevens van deelnemers worden onder een studienummer (dus zonder identiteitsgegevens) bewaard en vertrouwelijk behandeld. De deelnemersadministratie wordt apart van de overige onderzoeksgegevens (zoals de vragenlijstgegevens) bewaard. De resultaten van het onderzoek worden zodanig gerapporteerd dat deze niet tot individuele personen herleidbaar zijn. De onderzoeksgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het wetenschappelijke doel van de Nightingale Studie en worden niet aan derden verstrekt.