Nightingale Studie

Nieuws

Nieuwe vragenlijst in 2024

Recent zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe vragenlijst. In 2024 zullen alle deelnemers per post een uitnodiging ontvangen om de nieuwe vragenlijst in te vullen. Alle deelnemers van de studie zullen worden uitgenodigd, ook vrouwen die al (geruime tijd) met pensioen zijn, of niet meer werkzaam zijn als verpleegkundige.

Omdat sommige aandoeningen (zoals kanker) zich pas na een lange tijd ontwikkelen, is het extra belangrijk dat we alle deelnemers in beeld houden. Zo kunnen we gegevens over uw werkzame leven relateren aan ziekte, nu en in de toekomst. Een hoge respons is een belangrijke succesfactor voor langdurig onderzoek zoals de Nightingale Studie. Daarom hopen we dat ook u bereid bent om weer mee te doen!